Spotkanie z profesorem Januszem Jasińskim

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz zaprasza na spotkanie z prof. dr. hab. Januszem Jasińskim – historykiem, redaktorem „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”, współzałożycielem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, społecznikiem, Honorowym Obywatelem Olsztyna.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2018 roku w ratuszu – siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna (sala 219) o godz. 17.00. Rozmowę z prof. Januszem Jasińskim przeprowadzi Waldemar Mierzwa.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie premierowy pokaz filmu dokumentalnego pt. „Opowieści olsztyńskie. Prof. Janusz Jasiński”. Dokument przedstawia sylwetkę i dokonania wybitnego badacza historii Warmii i Mazur, którego imponujący dorobek naukowy w większości poświęcony jest właśnie naszemu regionowi.

Doskonałym uzupełnieniem spotkania będzie prezentacja autobiograficznej książki profesora Janusza Jasińskiego, pt. „Migawki z życia mojego”, wydanej nakładem Oficyny Wydawniczej „Retman”.