Rowerowy każdy dzień

Pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczniów olsztyńskich szkół i przedszkoli
Konkurs został zrealizowany w ramach olsztyńskiej profilaktycznej kampanii rowerowej „Jadę nie tankuję”

wernisaż wystawy 22.06.2015, godz. 17.00
PLANETA11

Organizator:
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
termin wystawy: 22.06-31.07.2015