Otwieramy biblioteki

W związku z ogłoszeniem przez Rząd kolejnego etapu łagodzenia obostrzeń dotyczących zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że nasze filie zostaną otwarte dla czytelników od dnia 11 maja 2020 r. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na zmiany zasad funkcjonowania placówek.
Zdjęcie jest ilustracją do treści.

Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wprowadza następujące instrukcje korzystania z naszych usług:

Plakat jest ilustracją do treści.
 1. Biblioteki czynne są dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00 (Planeta 11: godz. 10.00 – 19.00; Abecadło: godz. 11.00 – 19.00), z wyłączeniem sobót. Przerwa techniczna związana z dezynfekcją pomieszczeń trwa w godzinach: 14.00 – 15.00.
 2. Użytkownicy i bibliotekarze przebywają w bibliotece przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa – używają środków ochrony w postaci m.in.  maseczek.
 3. Pomiędzy pracownikami i użytkownikami powinna być zachowana bezpieczna odległość min. 2 m. Obowiązuje to również osoby czekające przed wejściem do biblioteki.
 4. Użytkownicy mogą korzystać jedynie z wypożyczalni. Czytelnie, stanowiska komputerowe, punkty xero oraz kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte.
 5. Liczba czytelników jednocześnie przebywających w lokalu musi równać się liczbie stanowisk obsługi w danej filii. Pozostałe osoby zobowiązane są oczekiwać na skorzystanie z biblioteki przed wejściem do pomieszczenia (informacja o maksymalnej liczbie czytelników w bibliotece znajduje się przy wejściu do lokalu).
 6. Wstrzymany zostaje wolny dostęp do księgozbioru dla użytkowników. Czytelnicy są zobowiązani przebywać w wyznaczonym przez obsługę obszarze lokalu bibliotecznego i odbierać książki przyniesione im przez bibliotekarzy przy ladzie bibliotecznej.
 7. W celu uniknięcia ewentualnego skażenia materiałów bibliotecznych proces zwrotu i wypożyczania książek zostaje rozdzielony. Każda osoba obsługiwana jest przez dwóch pracowników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: jeden pracownik odbiera zwracane książki, drugi zaś wypożycza.
 8. Termin dotychczas wypożyczonych zbiorów został automatycznie przedłużony do 30 czerwca 2020 r. (dotyczy zbiorów nieprzeterminowanych).
 9. Użytkownicy mają możliwość elektronicznego zamawiania oraz przedłużania telefonicznie terminu zwrotów wypożyczonych książek w celu skrócenia czasu przebywania w bibliotece.
 10. Z uwagi na zagrożenie zwracane zbiory będą poddawane kwarantannie na okres 5 dni, co ograniczy możliwość wypożyczenia ich w tym czasie przez inne osoby. W katalogu bibliotecznym zostanie nadany im status „Wstrzymane wypożyczanie”.
 11. Wstrzymane zostają zwroty materiałów bibliotecznych w dowolnej filii. Należy oddać je w bibliotece, w której zostały wypożyczone.
 12. Wstrzymana zostaje organizacja zajęć kulturalnych i edukacyjnych.
 13. Wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii MBP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach korzystania z usług bibliotecznych.

Osoby chore prosimy o pozostanie w domach.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie epidemii i minimalizowania ryzyka zakażenia użytkowników i pracowników bibliotek, działalność kulturalna i edukacyjna Multicentrum zostaje wstrzymana do odwołania.

Zwracamy się do Państwa o respektowanie powyższych instrukcji oraz o wyrozumiałość w najbliższym czasie.