O bibliotece

O nas
Historia
Zbiory
Regulamin MBP
Cennik
Statut
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie jest instytucją kultury, utrzymywaną przez samorząd miasta. Użytkowników obsługuje za pośrednictwem 16 filii rozmieszczonych we wszystkich dzielnicach Olsztyna. Większość filii ma charakter ogólny, tak ze względu na rodzaj gromadzonych zbiorów, jak i zakres świadczonych usług, dwie filie przeznaczone są dla młodzieży i czytelników dorosłych, jedna - dla dzieci i młodzieży, jedna jest filią specjalną nastawioną na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto dwie z naszych filii pełnią dodatkowo funkcje bibliotek szkolnych.

Od 15 maja 2012 roku dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest mgr Krzysztof Dąbkowski.