Wystawy

Tybet - Trzeci Biegun i jego mieszkańcy
2014-03-07 -> 2014-03-31

O ginącej kulturze nomadów tybetańskich, o zagrożeniach unikalnej natury Tybetu.

- Wyżyna Tybetańska jest źródłem najważniejszych dla całej Azji rzek -około 40% całej ludzkości na Ziemi zależy od tego regionu. Nazywana jest Trzecim Biegunem ze względu na zasoby wodne. Zniszczenie łąk, które obecnie w coraz większym stopniu zmieniają się w pustynię - mają ogromny wpływ na czystość rzek wypływających z Tybetu.
- Wśród całej populacji Tybetańczyków (ok. 6 mln) - ponad 2 mln. Stanowią nomadzi tybetańscy.
- Naukowcy odnotowali znaczące zniszczenie środowiska naturalnego w Tybecie, do jakiego doszło w ciągu ostatnich 50 lat. Jest to wynik rabunkowej polityki Chin. Jesteśmy świadkami zanikającej unikalnej kultury nomadów tybetańskich, dzięki którym przez ostatnie 1000 lat utrzymywana była równowaga naturalna na tych terenach.
- Życie nomadów to przede wszystkim wolność przemieszczania się. Jednak ta wolność, która jest esencją ich życia, nie jest chaotyczna. W tej kulturze najważniejsze jest stado jaków, bo dzięki niemu Tybetańczycy są w stanie przetrwać trudne himalajskie warunki.

Rocznica 10 marca. W 1959 roku tysiące Tybetańczyków wyszło na ulice Lhasy, stolicy Tybetu, aby protestować przeciwko inwazji i okupacji Chińskiej Republiki Ludowej. Zginęło wtedy około 87 tysięcy ludzi. Od tamtej pory do dziś nieprzerwanie i brutalnie trwa represywna polityka rządu chińskiego przeciwko społeczności tybetańskiej.
123