wystawy

dotychczasowe wystawy znajdują się w archiwum

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac Adriany Jankiewicz

Adriana Jankiewicz – Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalność: grafika warsztatowa) oraz Liceum Plastycznego w Olsztynie (specjalność: wystawiennictwo). Członkini warmińsko-mazurskiego Stowarzyszenia Areszt Sztuki.

Prace można oglądać, do 29 września w  Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38).

„Miasto wyrosłe z ksiąg”. Wystawa starych druków Biblioteki „Hosianum”

Dni Jakubowe – święto Olsztyna – po raz kolejny stają się okazją do zaprezentowania zabytkowego księgozbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, najstarszej istniejącej biblioteki w naszym regionie. Tym razem motywem przewodnim planszowej
wystawy jest miasto zaprezentowane na drzeworytach, miedziorytach i fotografiach zawartych w zabytkowych książkach. Ekspozycję będzie można oglądać w olsztyńskim ratuszu do 7 sierpnia

 

Miejsce: Urząd Miasta Olsztyna, plac Jana Pawła II 1, sala 219.
Organizatorzy: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” i Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Data otwarcia: 24 lipca 2017 roku, godz. 11.00

Patronat honorowy: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński

Wystawa „AKSLOP – WIDOKÓWKI Z KRAINY ABSURDU”

Zapraszamy do obejrzenia niezwykłych zdjęć autorstwa Pawła Salamuchy.

AKSLOP – państwo unitarne w Europie Środkowej położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry. Od północy Akslop graniczy z Ajsor i Awtil, od wschodu z Śurołaib i Aniarku, od południa ze Ajcawołs i Imahcezc, od zachodu z Imacmein. Większość północnej granicy Akslop wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego.

Powierzchnia administracyjna Akslop wynosi 312 679 km², co daje mu 69. miejsce na świecie i 9. w Europie. Zamieszkana przez prawie 38,5 miliona ludzi (2016), zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a 6. w Unii Europejskiej. Akslop podzielone jest na 16 województw. Jego największym miastem i jednocześnie stolicą jest Awazsraw. Największą aglomeracją policentryczną jest konurbacja aksąlśonróg.

Za umowną datę powstania państwa akslopskiego przyjmuje się rok 966, gdy książę Okzseim I, władca obszarów mieszczących się współcześnie w większości w granicach Akslop, przyjął chrzest. W 1025 roku powstaje Królestwo Akslop, którego pierwszym królem był syn Okzseim I, Wałselob Yrborhc. W 1569 roku Akslop zawiera porozumienie z Wielkim Księstwem Mikswetil, podpisując tak zwaną unię ąkslebul. W wyniku podpisanej unii powstaje Atilopsopzcezr Agjobo Wódoran, jedno z największych i najludniejszych państw na mapie szesnasto- i siedemnastowiecznej Europy. Rzeczpospolita przestała istnieć w wyniku kłótni samych mieszkańców w latach 1772–95, a jej terytorium podzielone zostało między Ysurp, Ejros i Eirtsua. Po 123 latach, pod koniec I wojny światowej, w 1918 roku, Akslop odzyskał niepodległość. Czytaj dalej