spotkania autorskie

Tamara Bołdak-Janowska w Planecie 11

Poezja zawsze interesowała filozofów – jak twierdził Immanuel Kant „dostarcza [ona] mianowicie igrając intelektowi pokarmu i nadaje za pośrednictwem wyobraźni życia jego pojęciom”.

Intelektualne pokrewieństwo tych dwóch dziedzin będzie, między innymi, tematem spotkania z Tamarą Bołdak-Janowską – olsztyńską poetką i filozofką, która opowie o swoich najnowszych dziełach: tomiku poetyckim Bycie i lu oraz traktacie filozoficznym Nielegalna zajęczyca męczy Heideggera i innych filozofów. To właśnie ten niemiecki filozof, często zresztą pojawiający się na kartach dzieł pisarki, będzie kolejnym, symbolicznym, uczestnikiem spotkania.

Na podróż po sztuce i filozofii zapraszamy 22 marca 2018 r. o godz. 17.00 do Biblioteki Planeta 11 (al. Piłsudskiego 38). Z Tamarą Bołdak-Janowską rozmawiał będzie Łukasz Ślusarczyk.

Czytaj dalej

Spotkanie z profesorem Januszem Jasińskim

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz zaprasza na spotkanie z prof. dr. hab. Januszem Jasińskim – historykiem, redaktorem „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”, współzałożycielem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, społecznikiem, Honorowym Obywatelem Olsztyna.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2018 roku w ratuszu – siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna (sala 219) o godz. 17.00. Rozmowę z prof. Januszem Jasińskim przeprowadzi Waldemar Mierzwa.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie premierowy pokaz filmu dokumentalnego pt. „Opowieści olsztyńskie. Prof. Janusz Jasiński”. Dokument przedstawia sylwetkę i dokonania wybitnego badacza historii Warmii i Mazur, którego imponujący dorobek naukowy w większości poświęcony jest właśnie naszemu regionowi.

Doskonałym uzupełnieniem spotkania będzie prezentacja autobiograficznej książki profesora Janusza Jasińskiego, pt. „Migawki z życia mojego”, wydanej nakładem Oficyny Wydawniczej „Retman”.

„Portret aktorki. Moje dzieciństwo za kulisami teatru” – spotkanie z Katarzyną Frankowiak

Już w najbliższą środę, 7 marca 2018 r., odbędzie się spotkanie z Katarzyną Frankowiak, autorką książki „Portret aktorki. Moje dzieciństwo za kulisami teatru”. Tym razem, autorka odwiedzi Filię nr 18 (ul. Żytnia 71), gdzie opowie o życiu i działalności artystycznej swojej mamy – Danuty Koryckiej – aktorki najważniejszych polskich scen teatralnych (Katowice, Bydgoszcz, Wrocław), w tym również tej olsztyńskiej.

Na sentymentalną podróż, m.in. do Olsztyna lat sześćdziesiątych zapraszamy o godz. 17.00. Wieczorowi autorskiemu towarzyszyć będzie wystawa fotografii i prac plastycznych poświęconych Danucie Koryckiej.

Publikacja wydana w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Olsztynie i pod patronatem akcji „Olsztyn czyta”

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Olsztyn oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.