Patronaty

Kryminalny Olsztyn. Koszary

kryminalny-olsztyn-koszaryPrzyszłość kryminału leży w jego lokalności – to jedno z założeń, które przyświecało organizatorom konkursu literackiego na opowiadanie kryminalne osadzone w stolicy Warmii i Mazur. Jego pokłosiem jest antologia Kryminalny Olsztyn. Koszary. To zbiór dziesięciu opowiadań, odrębnych formalnie i tematycznie, połączonych jednak okolicznościami geograficznymi. Jak się okazuje Olsztyn, posiadający przecież status miasta na styku kultur oraz bogatą w polityczno-historyczne uwikłania przeszłość, znakomicie „spisuje się” w roli świadka mniej lub bardziej makabrycznych zdarzeń. Regionalizm okazał się także gwarantem jakości i oryginalności antologii. Wyobraźni autorów (publikujących w większości po raz pierwszy) nie ogranicza bowiem praktycznie nic – zbrodniami na Olsztyńskim zamku zajmuje się więc sam Mikołaj Kopernik (Kopernik i zamkowe zbrodnie). W innym przypadku seryjnym mordercą jest wielbiciel malarskiego impresjonizmu (L’art pour l’art), uwieczniający ofiary na wyrafinowanych obrazach. Twórcy opowiadań w sposób oryginalny wykorzystują klasykę gatunku, trawestując znane motywy, odnosząc się do popkultury oraz sięgając po autotematyzm (Azyl). Zabawie skojarzeniami często towarzyszy zabawa językiem. Antologia koresponduje także z wcześniejszym projektem wydawnictwa Oficynka – Kryminalny Wrocław. W zbiorze swoje opowiadania opublikowali: Magdalena Maria Bukowiecka, Marek Adamkowicz, Wojciech Kulawski, Beata Sarnowska, Urszula Skorodziłło, Karolina Wiaczewska, Magdalena Knedler, Wiktoria Korzeniewska, Zuzanna Nikołajuk oraz Piotr Mielczarek.

Projekt zrealizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w partnerstwie z Wydawnictwem Oficynka
Projekt realizowany przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Olsztyna
Stron: 210
Gdańsk, 2014

Piotr Sender, Rozmowa z Botem

Bóg nosi dres, Punkhead, Po drugiej stronie cienia – to poprzednie książki Piotra Sendera, w których przyzwyczaił nas do trafnego puentowania rzeczywistości młodego pokolenia. Akcja jego najnowszej powieści Rozmowa z Botem osadzona jest w niedalekiej przyszłości (rok 2021). Pod płaszczem nieco fantastycznonaukowej konwencji Seder opowiada o wpływie toksycznych relacji rodzinnych na wybory życia dorosłego, o rozczarowaniu współczesnością, niespełnionych oczekiwaniach, poczuciu winy. Książka to swoisty eksperyment w formie obustronnego testu Turinga – Bot przekonuje użytkownika, że nie jest maszyną i jednocześnie poddaje w wątpliwość status Użytkownika jako człowieka. Podkreśla to socjologiczny i profetyczny wymiar książki. Niepokojącym przesłaniem płynącym z kart powieści (będącym jednocześnie signum temporis) jest fakt, że Internet stał się powiernikiem naszych najgłębiej skrywanych tajemnic. Ekran monitora, nawiązując do tytułu znakomitego brytyjskiego serialu, to czarne lustro w którym odbija się nasze człowieczeństwo. Doskonale wychwycił to Sender tworząc to osobliwe studium samotności.

Wydawnictwo Replika
Stron: 336
Zakrzewo, 2016

Tomasz Kukliński, Abstrakcje

Debiutancki tomik poetycki Tomasza Kuklińskiego to zbiór osobistych impresji, bardzo nieraz nieuchwytnych, na temat otaczającej autora rzeczywistości. Już chociażby rzut oka na tytuły poszczególnych wierszy sugerować może poetycką konfrontację z rzeczami ważnymi, uniwersalnymi i ostatecznymi. W celu precyzyjnego zapisu myśli poeta sięga w swoich utworach do metaforyki biblijnej czy mitologicznej. Ważne dla niego są procesy pamięciowe, retrospekcje, przy jednoczesnym zaakcentowaniu doczesności i związku z naturą. Często obejmuje namysłem również zagadnienia przyziemne, przekuwając codzienne doświadczenia na formę poetycką.

Warszawska Firma Wydawnicza
Stron: 76
Warszawa, 2015