ogłoszenia2

Festiwal Planeta Umiejętności (01.09.2017 –29.11.2017)

W ramach projektu zorganizowano w Planecie 11 otwarty, bezpłatny Festiwal Planeta Umiejętności skierowany do młodzieży ( w wieku 16 -25 lat) z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

Odbyły się bezpłatne warsztaty radiowe i djingu w bibliotece multimedialnej Planeta 11.

Uczestnictwo w projekcie ekspertów i autorytetów wzmocniło kompetencje uczestników w dziedzinie przeprowadzonych warsztatów.

Rezultaty zadania zostały spełnione:

-rozwijanie praktycznych umiejętności artystycznych poprzez aktywny udział w warsztatach radiowych oraz

warsztatach djingu,

– wzbogacono ofertę kulturalną miasta Olsztyna oraz zintegrowano społeczność lokalną

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 3660 zł

Dotacja od Gminy Olsztyn : 3000 zł

Pracownia Słów Ważnych (06.11.2017- 05.12.2017)

Przedsięwzięcie Pracownia Słów Ważnych skierowane było do mieszkańców Olsztyna. Z działania skorzystały przede wszystkim osoby dorosłe oraz młodzież. Natomiast w warsztatach prowadzonych w Multicentrum uczestniczyły przede wszystkim dzieci. Zorganizowane działania miały na celu stworzenie wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym. Głównym motywem projektu było uwrażliwienie ludzi na wagę wypowiadanych słów oraz pokazanie ich różnorodnej interpretacji na płaszczyźnie literatury, muzyki i sztuki wizualnej.

Projekt Pracownia Słów Ważnych to wydarzenie cykliczne. Realizowane jest we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, w tym roku pod hasłem ,, Słowo o przyszłości. Dziedzictwo wyobraźni”. Celem organizatora było poszerzenie kompetencji odbiorców w dziedzinie percepcji i tworzenia sztuki, zaproszenie do uczestnictwa w zajęciach stymulujących kreatywność i twórcze myślenie. Pomogli w tym eksperci i autorytety z dziedziny literatury i świata nauki.

Wydarzenia zorganizowano w Planecie 11 i Multicentrum. Zaproszeni goście, w oparciu o literacką fikcję i naukowe fakty, pochylili się nad wpływem technologii na kulturę oraz możliwymi scenariuszami przyszłości człowieka. Oprócz dyskusji (m.in. o sztucznej inteligencji i literackich światach przyszłości) z udziałem specjalistów różnych dziedzin, nie zabrakło spotkań autorskich z wyjątkowymi gośćmi. O trzydziestu pięciu latach działalności czasopisma „Nowa Fantastyka” (i nie tylko) opowiedział jego wieloletni redaktor – Maciej Parowski. Z olsztyńską publicznością spotkał się również Wojciech Orliński – dziennikarz, krytyk, pisarz, znawca twórczości Stanisława Lema, któremu poświęcił swoją najnowsza książkę, zatytułowaną „Lem. Życie nie z tej ziemi”.

Szczegółowy harmonogram działań przedstawiono poniżej:

Planeta 11 (al. Piłsudskiego 38)

23.11.2017 – dyskusja „Przyszłości wyobrażone”, z udziałem Leszka Błaszkiewicza, Aleksandra Kuberskiego, Wojciecha Sedeńki,

– spotkanie- 35 lat „Nowej Fantastyki” okiem Macieja Parowskiego

24.11.2017 – Slavic Monsters (pokaz gry z udziałem twórców),

– dyskusja „Sztuczna Inteligencja – rzeczywistość i wyobrażenia” (Piotr Artiemjew, Jacek Sobota, Jacek

Szubiakowski)

25.11.2017 – „Lem. Życie nie z tej ziemi” – spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim

Przez cały czas trwania Pracowni w Planecie 11 dostępna była wystawa okładek książek science fiction oraz fotobudka

W Multicentrum (ul. Limanowskiego 8) odbyły się zajęcia dla grup zorganizowanych „Programowanie Słowami” oraz „Muzyka przyszłości” (dniach 23 i 24 listopada).

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 3000 zł

Dotacja od Gminy Olsztyn : 2000 zł

Akademia Warmiaka (17.07. 2017 -30.09. 2017)

W ramach projektu Akademia Warmiaka przeprowadzono 29 spotkań warsztatowych (teatralnych, muzycznych, plastycznych, literackich, gwary warmińskiej), spotkanie autorskie z Beata Sarnowską, konkurs plastyczny, oraz piknik familijny. Warsztaty odbywały się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Podczas warsztatów uczestnicy nabyli wiedzę na temat dawnych tradycji rodowitych Warmiaków (w kontekście języka, sztuki, rzemiosła, oraz życia codziennego). Najmłodsi nauczyli się sprawnie identyfikować elementy dziedzictwa kulturowego Warmii oraz zrozumieli, jak istotne jest kultywowanie tradycji regionu dla kształtowania tożsamości kulturowej Warmii. Poprzez uczestnictwo w zajęciach teatralnych, muzycznych, literackich i plastycznych, najmłodsi doskonalili umiejętność pracy zespołowej. Uczestnicy warsztatów, dzięki zdobytej wiedzy i kapitałowi kulturowemu, nabyli konkretne umiejętności, pozwalające zrozumieć teksty będące nośnikiem kultury warmińskiej oraz formułować i rozwiązywać problemy związane z tożsamością regionalną.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 8200 zł

Dotacja z Urzędu Miasta: 7000 zł