ogłoszenia2

Olsztyński Budżet Obywatelski 2018

Przedstawiamy listę projektów, które biorą udział w tegorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego i związane są z naszą Biblioteką oraz rozwojem czytelnictwa. Projekty dotyczą wzbogacenia zbiorów i unowocześnienia wyposażenia placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej, stąd gorąco zachęcamy do oddawania głosu właśnie na nie.

 

Jak to zrobić?

Wystarczy między 10 a 23 września udać się do dowolnego punktu do głosowania (np. do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej) i pobrać kartę do głosowania. Zachęcamy także do głosowania internetowo na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu.

Na jednej karcie można głosować na jeden projekt ogólnomiejski oraz jeden projekt osiedlowy. Wykaz naszych bibliotecznych projektów wraz z opisami znajduje się poniżej.

Wszelkie informacje dotyczące projektów, sposobów i miejsc do głosowania dostępne są na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu.

Czytaj dalej

Nabór na stanowisko: księgowy

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: księgowy
 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat
 • płaca zasadnicza w wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz pochodne (dod. stażowy, premia)

Miejsce wykonywania pracy:

Miejska Biblioteka Publiczna. 10-030 Olsztyn, ul. Rodziewiczówny 2 Czytaj dalej

Olsztyński Budżet Obywatelski 2017

Przedstawiamy Państwu listę projektów, które biorą udział w tegorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego i związane są z naszą Biblioteką oraz rozwojem czytelnictwa. Projekty dotyczą wzbogacenia zbiorów i unowocześnienia wyposażenia placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej, stąd gorąco zachęcamy do oddawania głosu właśnie na nie.

Jak to zrobić?

Wystarczy między 25 września a 8 paździenika udać się do dowolnego punktu do głosowania (np. do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej) i pobrać kartę do głosowania. Mogą Państwo także głosować internetowo na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu

Na jednej karcie głosować można na jeden projekt ogólnomiejski oraz jeden projekt osiedlowy. Wykaz projektów wraz z opisami znajduje się poniżej.

Wszelkie informacje dotyczące projektów, sposobów i miejsc do głosowania dostępne są na stronie www.obo.olsztyn.eu


Projekt zintegrowany


57. MOBILNA BIBLIOTEKA PLENEROWA NA CZTERY STRONY MIASTA

W ramach zadania chcemy stworzyć BIBLIOTEKĘ PLENEROWĄ, czyli bibliotekę na świeżym powietrzu. Ma ona służyć nie tylko czytelniczej wymianie książek między mieszkańcami, ale i być kulturalno-edukacyjną alternatywą dla biblioteki zamkniętej w murach. Dzięki niej będziemy mieli możliwość przyciągnięcia większej liczby młodych ludzi, zaangażowania ich w liczne działania kulturalne, zainspirowania dzieci lekturą dziecięcą już od najmłodszych lat. Pragniemy rozszerzać naszą ofertę o liczne i ciekawe działania dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodych ludzi i osób dorosłych. Jest to doskonałe rozwiązanie, którego celem jest szeroko rozumiana popularyzacja czytelnictwa, edukacja oraz integracja międzypokoleniowa. W tym celu zakupimy namiot pneumatyczny, parasole ogrodowe, meble, TV, aparat fot., tablety, nagłośnienie, scenę. BIBLIOTEKĘ PLENEROWĄ, będziemy lokować przez cały rok w różnych miejscach Olsztyna. W ofercie biblioteki znajdą się m.in. 4 spotkania ze znanymi podróżnikami np. M. Wojciechowska, M. Kamiński, J.Mela, J. Pałkiewicz, B. Pawlikowska.

 


Projekty osiedlowe


16.DOPOSAŻENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NR 16 W GUTKOWIE, UL. BAŁTYCKA 145

Osiedle: Gutkowo

Zakup książek, regału na książki, aparatu fotograficznego oraz drukarki kolorowej, laminatora i literatury pomocnej przy prowadzeniu zajęć z dziećmi.

Uzasadnienie:

Biblioteka Publiczna w Gutkowie jest praktycznie jedyną placówką kulturalną dostępną dla wszystkich mieszkańców osiedla. Korzystają z niej zarówno dorośli, jak i dzieci. Doposażenie biblioteki w sprzęt wizualny – aparat , drukarka i laminator pozwoli za uatrakcyjnienie i dokumentowanie zajęć. Zakup nowości wydawniczych daje szansę na przyciągnięcie nowych czytelników i poszerzenie zasobów książkowych. Literatura pomocna do prowadzenia zajęć dodatkowych ( spis pozycji do uzgodnienia z kierowniczką biblioteki) pomoże wzbogacić ofertę zajęć dostępnych wszystkim dzieciom.


67. BIBLIOTEKA DAJTKI? OCZYWIŚCIE!!!

Osiedle: Dajtki

Biblioteka może być miejscem aktywności i wypoczynku, w którym każdy z nas będzie rozwijał swoje zainteresowania, spotykał ciekawych ludzi oraz poznawał świat poprzez bogaty księgozbiór i działania kulturalno-edukacyjne. Uczyńmy z Biblioteki na Dajtkach nowoczesne i estetyczne centrum kulturalne wyposażone w sprzęt multimedialny oraz przestrzeń, w której każdy mieszkaniec osiedla spędzi miło swój wolny czas.

Oprócz udostępniania książek i czasopism filia prowadzi działalność kulturalno-oświatową dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i seniorów. Filia jest podzielona na 3 segmenty: oddział dla dzieci, oddział dla dorosłych i BET- Bibliotekę Ekonomiczno-Techniczną z dostępem do książek z różnych dziedzin technicznych. Każdy mieszkaniec osiedla Dajtki i nie tylko, może tu wypożyczyć książkę i wziąć udział w licznych działaniach warsztatowych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Żeby jednak przyciągnąć klientów i prowadzić liczne działania biblioteka powinna spełniać pewne standardy. W związku z tym należałoby:

1/ dokonać drobne prace remontowo-budowlane typu: wymiana drzwi, malowanie ścian i sufitów we wszystkich 3, wcześniej wymienionych segmentach,
2/ zakupić meble: regały, lady biblioteczne, stoły, krzesła- obecne to składanka różnych zużytych mebli zupełnie nie pasujących do siebie i psujących wizerunek pomieszczeń,
3/ zakupić sprzęt biurowy i multimedialny jak: ksero, skaner, komputery, rzutnik, ekran, konsola, wyświetlacz LED.

 

W chwili obecnej mieszkańcy Dajtek nie mają dostępu do urządzeń typu skaner czy ksero, zatem zakup tych urządzeń jest jak najbardziej wskazany i uzasadniony.

Obecny stan wizualny biblioteki raczej nie zachęca do przekraczania progów biblioteki, a brak odpowiedniego sprzętu multimedialnego, który nie jest już żadnym novum i powinien być na wyposażeniu każdej placówki kulturalno-oświatowej, uniemożliwia prowadzenie zajęć na wysokim poziomie spełniającym standardy europejskie. Mając do dyspozycji odpowiednie zaplecze oraz wykwalifikowaną kadrę, biblioteka mogłaby w pełni wykorzystywać swój potencjał i realizować swoje zadania statutowe na wysokim poziomie.

Uzasadnienie:

Cel: Wzrost jakości i konkurencyjności proponowanych usług oraz stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej poprzez remont, modernizację i wyposażenie biblioteki.

Dajtki to największe olsztyńskie osiedle domków jednorodzinnych, które zamieszkuje ok.6000 ludzi na stałe zameldowanych oraz liczna rzesza młodych ludzi studiujących na olsztyńskich uczelniach. Znajdują się tu: przedszkole, oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum, Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży – do których uczęszcza łącznie ok.700 młodych ludzi i którzy na co dzień poszukują atrakcyjnych i ciekawych form spędzania wolnego czasu.

Biblioteka jest jedynym „centrum edukacyjno-kulturowym” i miejscem spotkań na tym osiedlu. Toteż należałoby zadbać o jej wizerunek i odpowiednie wyposażenie. Dzisiejsza młodzież jest żądna kontaktu z nowoczesnymi technologiami. Dysponując nimi bibliotekarze będą w stanie przygotować odpowiednią, na wysokim poziomie ofertę, która stanie się magnesem przyciągającym klientów.

 

Rezultaty projektu:

 1. poprawa stanu infrastruktury biblioteki,
 2. dostosowanie przestrzeni bibliotecznej do wytycznych IFLA i standardów europejskich,
 3. podniesienie atrakcyjności placówki,
 4. wzrost konkurencyjności biblioteki,
 5. zwiększenie potencjału biblioteki i efektywności jej działań,
 6. zwiększenie dostępu do atrakcyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej oraz podniesienie jej jakości.
 7. wzrost uczestnictwa społeczności lokalnej i ponadlokalnej w kulturze
 8. wzmocnienie działań o charakterze ponadregionalnym
 9. wprowadzenie istotnych zmian jakościowych w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania placówki

 

Projekt nie będzie generował dodatkowych kosztów w kolejnych latach.


89. DRUKARKA 3D? DLACZEGO NIE!!!

Osiedle: Zatorze

Opis:

Druk 3D już dawno temu przeszedł drogę z teorii w rzeczywistość. Przewiduje się, że w nadchodzących latach technologia druku 3D będzie powszechnie obecna w naszych domach i będziemy korzystać z niej na co dzień tak jak z ekspresów do kawy czy mikrofalówek. Chociaż na rynkach zagranicznych drukarka 3D istnieje już od dawna to na co dzień ani młodzież ani dorośli, przede wszystkim ze względu na cenę, nie mają z nią styczności i pewnie długo tak jeszcze pozostanie. Wielu z nas widziało ją tylko na rysunkach. Podążając w kierunku nowoczesnych technologii, co zresztą jest nieuniknione, chcielibyśmy zakupić to urządzenie dla celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Dostępna byłaby ona w placówce MULTICENTRUM przy ul. Limanowskiego 8, w której realizowane są różnorodne działania edukacyjno-kulturalne

z wykorzystaniem aplikacji komputerowych i sprzętu technologicznie zaawansowanego typu K-First, wizualizer, ploty itp. MULTICENTRUM za swoje działania było wielokrotnie nagradzane zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

Uzasadnienie:

Celem zadania jest rozwój umiejętności poznawczych, wyobraźni i wzrost kompetencji poprzez zakup dla społeczności olsztyńskiej drukarki 3D. MULTICENTRUM jest placówką niestandardową, której działalność opiera się na wykorzystaniu urządzeń i aplikacji z zakresu ICT, przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu. Realizuje ona działania kulturalno-edukacyjne, które są uzupełnieniem procesu dydaktycznego oferowanego w szkołach. Grafika komputerowa, sztuka i komponowanie muzyki z wykorzystaniem odpowiedniego software są stałymi elementami każdych zajęć. Z oferty edukacyjnej MULTICENTRUM mogą korzy-stać wszystkie grupy wiekowe. Aby utrzymać atrakcyjność tej olsztyńskiej placówki należy ją doposażyć w nowoczesne zasoby technologiczne. Tylko wówczas będzie spełniała ona swoją rolę i tylko w ten sposób przyciągniemy dzieci i młodzież, pobudzimy ich wyobraźnię, kreatywność i umożliwimy im poruszanie się w środowisku technologicznie zaawansowanym. W przypadku zakupu drukarki 3D placówka ta będzie jedynym miejscem w Olsztynie, w którym dzieci, młodzież, a także dorośli będą mieli dostęp do tego rodzaju urządzenia. Jest to bardzo innowacyjne i nadal trochę futurystyczne urządzenie, dzięki któremu poprowadzimy ciekawe warsztaty, w ramach których będziemy drukować trójwymiarowe fizyczne obiekty. Tego typu warsztaty będą bardzo interesującym i inspirującym uzupełnieniem edukacji szkolnej dotyczącej np. umiejętności poruszania się w obszarze zaawansowanych urządzeń cyfrowych. Jednocześnie drukarka umożliwi wizualizację treści kulturalnych realizowanych w trakcie zajęć warsztatowych. Za pomocą drukarki będziemy mogli przykładowo drukować dzieciom opaski z grupą krwi, pionki i kostki do gier planszowych i inne elementy w zależności od potrzeb, propozycji i wyobraźni dzieci.

 

Rezultaty projektu:

1/ podniesienie atrakcyjności placówki,
2/ wzrost konkurencyjności biblioteki,
3/ zwiększenie potencjału biblioteki i efektywności jej działań,
4/ podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej,
5/ przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.


95. BIBLIOTEKA NR 2 MIEJSCEM SPOTKAŃ

Osiedle: Pojezierze

Opis:

Filia nr 2 od lat służy nie tylko mieszkańcom osiedla Pojezierze, oprócz udostępniania książek i czasopism biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i seniorów.

Nowe wyposażenie i odnowiona przestrzeń sprawią, że zakres usług biblioteki znacznie się wzbogaci, a odnowione wyposażenie sprawi, że mieszkańcy będą mogli spędzać swój wolny czas w nowym estetycznym otoczeniu. Organizowane w bibliotece zajęcia literackie i plastyczne dla dzieci będą jeszcze bardziej interesujące dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego.

 

Zadanie realizowane będzie w 3 etapach:

 

1/ prace remontowo budowlane- wizualnie biblioteka wymaga sporych nakładów, aby przywrócić jej odpowiedni wizerunek, podnieść komfort pracy zatrudnionych pracowników i zachęcić klientów to korzystania z jej zasobów. Prace obejmowałyby m.in. malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów i wymianę podłogi.
2/ zakup mebli – planuje się zastąpienie starych, miejscami połamanych regałów książkowych na nowe, a także zakup krzeseł i stolików, przy których mogłyby odbywać się spotkania oraz zajęcia warsztatowe. Całość powinna być spójna i nawiązywać do aranżacji pomieszczenia
3/zakup sprzętu biurowo-multimedialnego – należałoby zakupić: ksero, skaner, ekran, konsolę, telewizor.

Uzasadnienie:

Filia nr 2 jest bardzo prężnie działającą placówką. Z jej usług korzystają: mieszkańcy Osiedla Pojezierze, dzieci pracowników Michelin oraz dzieci uczęszczające do okolicznych przedszkoli i szkół z klas wczesno-szkolnych. Popołudniami przychodzą tu seniorzy uczestniczący w licznych zajęciach, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, biorący udział w kursach komputerowych. Spotkania przy kawie czy herbacie są odskocznią dla starszych osób od problemów życia codziennego i alternatywą dla spędzania wolnego czasu. Miło jest realizować działania mając do dyspozycji odpowiedni sprzęt multimedialny, w który każda biblioteka standardowo powinna być wyposażona; miło jest również uczęszczać do biblioteki atrakcyjnej z punktu widzenia czytelnika. Tylko w tym roku wspomniana biblioteka realizowała Dni Rodziny, spotkania autorskie, liczne teatrzyki i warsztaty plastyczne, a dla seniorów warsztaty z zakresu usług elektronicznych, spotkania z ciekawymi ludźmi – autorami książek o różnorodnej tematyce.

Pragniemy doprowadzić bibliotekę do takiego stanu, żeby chciało się ludziom tu przyjść i tu przebywać w trakcie ich wolnego czasu.

 

Rezultaty projektu:

 1. poprawa stanu infrastruktury biblioteki,
 2. dostosowanie przestrzeni bibliotecznej do wytycznych IFLA i standardów europejskich,
 3. podniesienie atrakcyjności placówki,
 4. wzrost konkurencyjności biblioteki,
 5. zwiększenie potencjału biblioteki i efektywności jej działań,
 6. zwiększenie dostępu do atrakcyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej oraz podniesienie jej jakości.
 7. wzrost uczestnictwa społeczności lokalnej i ponadlokalnej w kulturze
 8. wprowadzenie istotnych zmian jakościowych w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania placówki

Projekt nie będzie generował dodatkowych kosztów w kolejnych latach.


169. DZIECI I SENIORZY RAZEM – PLAC ZABAW I BIBLIOTEKA ŁĄCZĄ POKOLENIA.

Osiedle: Podleśna

Opis:

Doposażenie placu zabaw, mini boisko dla najmłodszych z bramkami oraz audiobooki (książki mówione) do biblioteki. Plac zabaw i biblioteka to miejsca w naszej okolicy, gdzie spotykają się seniorzy z dziećmi. Bardzo często dziadkowie i babcie opiekują się wnukami i przebywają z nimi na placu zabaw lub w bibliotece. Mini boisko służyłoby najmłodszym dzieciom, które, gdy podrosną korzystać będą z pobliskiego orlika. Audiobooki adresowane są do dorosłych, zwłaszcza starszych osób, które mają często problemy zdrowotne ze wzrokiem, ale także dla najmłodszych czytelników, którzy jeszcze nie umieją czytać.

Uzasadnienie:

Osiedlowy plac zabaw u zbiegu ulic Zamenhofa 9 i Hanki Sawickiej jest miejscem, które cieszy się szczególnym powodzeniem . Brakuje jednak na nim boiska bo dzieci przynoszą tam własne piłki i usiłują bawić się przeszkadzając innym. Widzimy również ewidentny brak przyrządów np. zabawki linowej dla trochę starszych (7-10 lat). Dzieci poznają tu zasady funkcjonowania w grupie. Aktywna zabawa na świeżym powietrzu sprzyja ich fizycznemu rozwojowi i jest alternatywą dla spędzania czasu przed komputerem i telewizorem, co z kolei wpływa niekorzystnie na sylwetkę powodując wady postawy i otyłość. Trzy pokolenia: dziadkowie, rodzice i wnuki integrują się, uczą się empatii. Dorosły z książką lub audiobookiem to dobry przykład dla młodego pokolenia bo książka uczy, bawi i ma funkcje terapeutyczne. Bibliotece brakuje środków na nowoczesne formy przekazu, jakim są audiobooki, poszukiwane zarówno przez seniorów, zapracowanych rodziców, jak i dzieci. …Wszelkie zabawy na placu sprzyjają zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych.