ogłoszenia2

„Rozum pod kopułą” – czyli planetarny festiwal nauki, literatury i sztuki (01.08.2018- 15.11.2018)

W wyniku podjętych działań zorganizowano cykl imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, promujący wiedzę z zakresu sztuki (literatury, malarstwa, filmu) oraz nauk przyrodniczych wśród mieszkańców Olsztyna. Stworzono w ten sposób wartościową, ciekawą i nowoczesną ofertę działań kulturalnych, która zwiększyła zainteresowanie mieszkańców Olsztyna ofertą miejskich instytucji kultury. Pokazano kulturotwórczy i edukacyjny potencjał Olsztyna

-podjęto próbę kształtowania postaw świadomego i krytycznego uczestnictwa w kulturze. Stworzono warunki

sprzyjające rozwijaniu postaw proaktywnego społeczeństwa obywatelskiego

-prowadzono edukację kulturalną mieszkańców Olsztyna

-upowszechniano literaturę i kulturę regionu

-rozpowszechniano wiedzę z zakresu sztuki i nauk przyrodniczych

-stworzono płaszczyznę służącą integracji pracowników instytucji miejski.

Głównym punktem wydarzenia było spotkanie z wybitnym autorem opowiadań i powieści science fiction, Jackiem Dukajem, autorem takich dzieł, jak „Katedra”, monumentalny „Lód”, czy wydana jedynie w formie ebooka „Starość Aksolotla”. Udział w tym spotkaniu pozwolił uczestnikom wzbogacić swoją wiedzę na temat otaczającego świata, wzrosła także ich wrażliwość na kwestie związane ze sztuką i edukacją. To i pozostałe działania ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji pt. „Przyszłość człowieka – człowiek przyszłości” z pewnością pomogły identyfikować i rozwiązywać problemy związane ze współczesną cywilizacją i wyposażały w umiejętność krytycznego postrzegania rzeczywistości. Tego rodzaju umiejętności mają ogromne znaczenie w budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 4500 zł

Dotacja z Urzędu Miasta: 4000 zł

 

Festiwal Planeta Umiejętności (03.09.2018 – 31.10.2018)

W ramach projektu zorganizowano w bibliotece multimedialnej Planeta 11 otwarty bezpłatny Festiwal Planeta Umiejętności skierowanego do młodzieży z Olsztyna w wieku 15-18 lat. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się rozszerzyć ofertę edukacyjno-kulturalną biblioteki i zainspirować jak największą liczbę osób do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W ramach wydarzenia zorganizowano:

– warsztaty filmu dokumentalnego,

– warsztaty filmu animowanego,

– warsztaty w konwencji teledysku,

– finał projektu (event z projekcją filmów).

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 5000 zł

Dotacja z Urzędu Miasta: 4000 zł

Akademia Warmiaka – kontynuacja (20.06.2018 -30.09.2018)

W wyniku podjętych działań zorganizowano cykl zajęć dla dzieci oraz imprezę plenerową dla rodzin. Organizatorzy przybliżyli mieszkańcom Olsztyna warmińskie wartości, tradycję oraz historię. Spotkania w bibliotece spowodowały, że uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę na temat Warmii oraz poszerzyli zainteresowania. Projekt miał realne przełożenie na budowanie tożsamości regionalnej uczestników oraz identyfikację uczestników z regionem. Stworzono warunki odpowiednie do kształtowania się postaw patriotyzmu lokalnego. Podczas zajęć animatorzy starali się wypracować w uczestnikach nawyk świadomego partycypowania w dorobku kulturalnym regionu, w tym korzystania z literatury regionalnej.

Poprzez realizację projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty:

– przeprowadzono 14 spotkań warsztatowych : teatralnych, muzycznych, plastycznych, literackich, gwary warmińskiej przyrodnicze,

– zorganizowano jeden konkurs literacko-plastyczny na stworzenie nowej legendy regionalnej,

– w ramach podsumowania projektu odbył się piknik familijny

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 8900 zł

Dotacja z Urzędu Miasta: 7500 zł