ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: młodszy bibliotekarz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: młodszy bibliotekarz

 

Warunki zatrudnienia:

• umowa o pracę na czas określony,
• 1 etat,
• proponowane wynagrodzenie brutto: w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Miejsce wykonywania pracy:
Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Żołnierska 47

Obowiązki

• udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
• przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z najmłodszymi czytelnikami, służących popularyzowaniu literatury i czytelnictwa wśród dzieci i rodziców,
• organizacja imprez bibliotecznych,
• współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
• pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów.

Wymagania

• wykształcenie wyższe humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym,
• zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka),
• komunikatywność, umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,
• zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
• biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
• umiejętność wystąpień publicznych, zdolności animacyjne,
• inwencja i pomysłowość,
• doświadczenie w pracy z dziećmi,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

• życiorys – curriculum vitae,
• list motywacyjny.
W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn.zm.)

Termin i miejsce składania ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:
7.30-15.30 lub przesłanie na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 5 kwietnia 2017r.

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.