Atlasy geograficzne Klaudiusza Ptolemeusza i Abrahama Orteliusa. Prelekcja ks. Tomasza Garwolińskiego

Zapraszamy na prelekcję ks. Tomasza Garwolińskiego na temat atlasów geograficznych Klaudiusza Ptolemeusza i Abrahama Orteliusa ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Kolorowane, pięknie zdobione kartuszami, ornamentami oraz scenkami rodzajowymi mapy będzie można obejrzeć 20 listopada (wtorek) o godz. 17.00 w Pracowni Literackiej (ul. Rodziewiczówny 3). Ptolemeusz urodził się ok. 85-100 roku, zaś zmarł ok. 165-168 roku. Był Egipcjaninem pochodzenia greckiego, astronomem, matematykiem, geografem, filozofem i teoretykiem muzyki, który działał w Aleksandrii. Uzasadniał pogląd o centralnym położeniu Ziemi we Wszechświecie. Pogląd ten, zwany teorią geocentryczną, stał się kanonem średniowiecznej astronomii, obalonym dopiero przez Mikołaja Kopernika. Opracował zasady konstruowania map i podał zestawienie ok. 8 tys. nazw geograficznych z całego znanego wówczas świata. Na tej podstawie w II połowie XV wieku wykonano atlas geograficzny, zawierający 43 mapy świata. Biblioteka „Hosianum” posiada wydanie z 1486 roku. Ortelius (1527-1598) jest przedstawicielem holenderskiej szkoły kartografii. Jest uznawany za twórcę pierwszej jednolitej koncepcji atlasu map. Swój zbiór opracował bardzo starannie. Zostanie omówione czwarte uzupełnione wydanie, opracowane i wydane w Antwerpii w 1592 roku, czyli 100 lat po odkryciu Ameryki. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Dofinansowane ze środków Samorządu Olsztyna.