Akademia Warmiaka 2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zaprasza na kolejną edycję Akademii Warmiaka, która, niemal przez całe wakacje, odbywać się będzie w Bibliotece nr 9 (ul. Żołnierska 47).

Akademia Warmiaka to cykl inspirujących, bogatych tematycznie i formalnie wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym, promujący wiedzę dotyczącą naszego regionu.  Poprzez uczestnictwo w licznych warsztatach i konkursach, najmłodsi mieszkańcy Olsztyna będą mogli poznać i nauczyć się pielęgnować historyczne oraz kulturalne dziedzictwo Warmii, a przy tym wspaniale się bawić. Tego typu aktywności sprzyjać będą budowaniu tożsamości lokalnej i poczucia wspólnotowości.

W programie znajdzie się szereg działań animacyjnych, adresowanych do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia odbywać się będą w okresie od 3 lipca do 16 sierpnia, dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) o godz. 12.00. Dzieci będą mogły uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach (literackich, teatralnych, przyrodniczych, historycznych, plastycznych, kulinarnych, gwary warmińskiej) oraz Konkursie literacko-plastycznym na legendę Warmii i Mazur (szczegóły i regulamin). Wśród wydarzeń znajdą się dodatkowo:

  • 03.07.2018 r. – warsztaty florystyczne „Warmiński bukiet”,
  • 31.07.2018 r. – warsztaty sokolnicze z udziałem ptaków,

Wydarzeniem podsumowującym Akademię Warmiaka będzie „Warmińska Familiada Czytelnicza”, która odbędzie się 24.08.2018 r. o godz. 16.00 w ogródku przy Bibliotece nr 9. Podczas imprezy familijnej z pewnością nie zabraknie atrakcji dla wszystkich członków rodziny.

Akademię Warmiaka dofinansowano ze środków Samorządu Miasta Olsztyna.


 

Podsumowanie projektu
Poprzez realizację projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty: przeprowadzono 14 spotkań warsztatowych m.in. teatralnych, muzycznych, plastycznych, literackich, gwary warmińskiej oraz przyrodnicze. Zorganizowano jeden konkurs literacko-plastyczny na stworzenie nowej legendy regionalnej. W ramach podsumowania projektu odbył się piknik familijny w ogródku przy filii nr 9.

Podczas warsztatów uczestnicy nabyli wiedzę na temat dawnych tradycji rodowitych Warmiaków (w kontekście języka, sztuki, rzemiosła, oraz życia codziennego). Najmłodsi nauczyli się sprawnie identyfikować elementy dziedzictwa kulturowego Warmii oraz, co ważne, zrozumieli, jak istotne jest kultywowanie tradycji regionu dla kształtowania tożsamości kulturowej Warmii. Poprzez uczestnictwo w zajęciach najmłodsi doskonalili umiejętność pracy zespołowej. Uczestnicy warsztatów, dzięki zdobytej wiedzy i kapitałowi kulturowemu, nabyli konkretne umiejętności, pozwalające zrozumieć teksty będące nośnikiem kultury warmińskiej oraz formułować i rozwiązywać problemy związane z tożsamością regionalną.

 

Osiągnięte zostały następujące rezultaty jakościowe:
  • -upamiętniono 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • rozbudzono zainteresowania kulturą, tradycjami oraz historią Warmii wśród jej mieszkańców oraz turystów,
  • upowszechniono teksty będące nośnikiem dziedzictwa kulturowego,
  • zbudowano więzi między uczestnikami warsztatów,
  • poprzez aktywny udział w warsztatach literackich, teatralnych i plastycznych a także w konkursie plastycznym, rozwinięto praktyczne umiejętności artystyczne,
  • poprzez szereg aktywności wzbogacono ofertę kulturalną regionu,
  • wypromowano Warmię jako region o wyjątkowych walorach kulturowych,
  • stworzono warunki do integracji społeczności lokalnej.
W projekcie uczestniczyło ok. 350 osób.