06.09 – 30.09 Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz

Wystawa zwycięskich plakatów międzynarodowego konkursu pt: „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz”
Wrzesień 2018

Krakowska Fundacja Gdzie przeprowadziła projekt pt. „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz”. Można powiedzieć, że  działania, które organizatorzy przedsięwzięli, takie jak: konkursy, turniej, koncerty, konferencje w Sejmie i Belwederze, przyczyniły się do
tego, że Rotmistrz Witold Pilecki zajmuje obecnie poczesne miejsce w Panteonie Największych Polaków. Pokłosiem projektu jest także wystawa
zwycięskich prac międzynarodowego konkursu dotyczącego osoby Rotmistrza Pileckiego. Wystawa zanim trafiła do naszej biblioteki pokazywana była
m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, w Sejmie RP, w Muzeum Narodowym
Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Wystawę można oglądać w Planecie11 w terminie: 06.09 – 30.09.2018

miejsce: Planeta 11, al. Piłsudskiego 38